PRODUCTES

Filtres
HORITZONTALS
Filtres
VERTICALS
Filtres
PER DESSALACIÓ
Filtres
DAS

GAMES

Diàmetre: Ø350mm a Ø900mm
Alçada del llit filtrant: entre 300mm y 600mm
Pressió màxima: 2,5 bars / 4 bars / 5 bars / 7 bars

Diàmetre: Ø500mm a Ø1.200mm
Alçada del llit filtrant: entre 1m y 1,2mm
Pressió màxima: 2,5 bars / 4 bars / 6 bars
Fabricació: Poltank 3

Diàmetre: Ø1.050mm a Ø3.000mm
Alçada del llit filtrant: entre 1m / 1,2m / 1,5m
Pressió màxima: 2,5 bars / 4 bars
Fabricació: Poltank 3 y Poltank 4

Diàmetre: Ø1.050mm a Ø3.400mm
Alçada del llit filtrant:
Pressió màxima:
Fabricació: Poltank 4