1. Introducció

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de POLTANK S.A.U., (en endavant, POLTANK), companyia que pertany a el Grup Fluidra, el qual es troba recollit en el nostre Codi Ètic.

L’objectiu d’aquesta política és explicar com POLTANK tractarà les dades personals que puguin ser recollides a través dels diferents formularis que puguin trobar-se en el lloc web de POLTANK. Les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i només per a aquelles finalitats que heu consentit, tal com s’explica a continuació en la present Política General de Privadesa i en cadascuna de les polítiques de privacitat dels diferents formularis

 1. Compromís amb la privacitat

POLTANK està plenament compromesa amb el compliment de la normativa i Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, sent un objectiu prioritari per POLTANK.

Per això, POLTANK ha pres la determinació d’implementar els següents principis, sent la privacitat la base en la qual es configuren tots els tractaments:

 • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats, de manera que sempre que captem dades personals sobre vostè., El informarem degudament en la política de privacitat corresponent de les finalitats d’aquest tractament.
 • Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el tractament informat.
 • Mai li obligarem a proporcionar dades personals, llevat que realment siguin necessaris per prestar-li el servei que, si s’escau ens sol·liciti.
 • Sempre que ens sigui possible, posarem a la seva disposició mitjans senzills perquè pugui controlar les seves dades personals.
 • No compartirem dades amb cap tercer, excepte aquells proveïdors que ens presentin un servei, o amb aquells que, prèviament, l’hàgim informat i ens hagi prestat el seu consentiment.

FINALITATS DELS TRACTAMENTS, BASES DE LEGITIMACIÓ I TERMINIS DE CONSERVACIÓ.

POLTANK recull les vostres dades personals per poder gestionar les vostres sol·licituds i oferir-vos els serveis i productes que Vostè pugui estar interessat.

Depenent de la seva interacció a la pàgina les vostres dades personals seran tractades per a les següents finalitats i d’acord amb les bases de legitimació a continuació indicades.

Formularis de contacte i de sol·licitud d’informació
Finalitat Base de legitimació Termini de conservació
 

Atendre les vostres consultes o preguntes a través dels canals d’atenció o comunicació identificats a la pàgina web de Potlank.com i posar-nos en contacte amb vostè per solucionar-les.

 

La base de legitimació és l’interès legítim de POLTANK a donar resposta a les vostres preguntes o sol·licituds efectuades a través de les opcions de contacte de la pàgina web.

 

El benefici que això genera per a POLTANK és conèixer amb precisió les necessitats dels interessats i així millorar la qualitat dels serveis prestats. El benefici per als interessats és poder rebre una informació clara i concisa sobre les seves consultes o peticions plantejades.

Tingueu en compte que per valorar l’interès legítim s’ha realitzat una ponderació de l’interès legítim en què s’han analitzat els beneficis propis com a responsable del tractament, així com els beneficis de tercers, i en què es conclou que el nostre interès legítim sobre el tractament preval sobre els interessos, drets i llibertats dels usuaris. Podeu sol·licitar més informació sobre la ponderació de l’interès legítim contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO) a l’adreça indicada a l’apartat final d’aquesta secció. Aprofitem també per recordar-vos que teniu dret a oposar-vos als tractaments basats en l’interès legítim.

 

Totes les dades que ens proporcioneu seran tractades mentre siguin necessàries per resoldre la vostra sol·licitud o consulta, és a dir, quan siguin útils per poder oferir-vos un servei de qualitat mitjançant la seva explotació.
 

Atendre les vostres sol·licituds d’informació sobre les referències configurades de filtres.

 

Ús de Cookies
Finalitat Base de legitimació Terminis de conservació
Per millorar les nostres pàgines web, serveis, productes i oferir un millor servei i contingut. La base de legitimació de les cookies estrictament necessàries és l’interès legítim de POLTANK a poder oferir-vos una millor experiència de navegació a la nostra pàgina web. El benefici que això genera per a POLTANK és oferir una bona qualitat del lloc web. El benefici per als interessats és poder rebre una experiència de qualitat mitjançant la seva navegació a la pàgina web. Tingueu en compte que per valorar l’interès legítim s’ha realitzat una ponderació de l’interès legítim en què s’han analitzat els beneficis propis com a responsable del tractament, així com els beneficis de tercers, i en què es conclou que el nostre interès legítim sobre el tractament preval sobre els interessos, drets i llibertats dels usuaris. Podeu sol·licitar més informació sobre la ponderació de l’interès legítim contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO) a l’adreça indicada a l’apartat final d’aquesta secció. Aprofitem també per recordar-vos que teniu dret a oposar-vos als tractaments basats en l’interès legítim.

 

Per a més informació sobre la conservació de les cookies, consulteu la nostra Política de Cookies.
Per oferir publicitat i anuncis amb més precisió als usuaris, en base als seus interessos (Cookies de Publicitat/Marketing).

 

Les bases de legitimació de les cookies analítiques i de publicitat és la prestació del seu consentiment. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.
Comptar les visites i el trànsit per la pàgina web i així poder mesurar i millorar el rendiment de la pàgina web (Cookies analítiques).

Sense perjudici d’informar-vos les polítiques de privacitat dels formularis de captació de dades, en algunes ocasions pot ser necessari el tractament de les vostres dades personals per donar compliment a obligacions legals, a l’interès públic, en base a l’interès legítim de POLTANK, o en relació amb qualsevol relació contractual que puguem tenir amb vostè.

En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú, us sol·licitarem el vostre consentiment per tractar les vostres dades personals.

 1. Tractaments basats en l’interès legítim

D’acord amb el que indica l’apartat segon de la present Política de Privacitat, POLTANK pot realitzar tractaments basats en l’interès legítim. Per valorar l’interès legítim s’ha realitzat una ponderació de l’interès legítim en què s’han analitzat els beneficis propis com a responsable del tractament, així com els beneficis de tercers, i en què es conclou que el nostre interès legítim sobre el tractament preval sobre els interessos, drets i llibertats dels usuaris.

Podràs sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre la ponderació de l’interès legítim contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO) a l’adreça indicada a l’apartat corresponent de la present Política de Privadesa. Aprofitem també per recordar-vos que teniu dret a oposar-vos als tractaments basats en l’interès legítim.

 1. Transferències de dades internacionals

POLTANK, com a entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar serveis des de fora de la UE, per la qual cosa és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu.

En qualsevol cas, POLTANK s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure Clàusules Tipus aprovades per la UE tractant-se aquestes de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per garantir que el tractament compleix els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades, així com certificacions dels tercers, entre d’altres.

 1. Durada del tractament i termini de conservació

A POLTANK tenim el compromís de tractar les dades personals mentre realment ens siguin útils i puguem oferir-vos un Servei de qualitat mitjançant la seva explotació. Per això, farem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini del tractament i conservació de les dades personals.

En aquest sentit, a la secció anterior, s’informa del termini previst de tractament i/o conservació de les vostres dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, i encara que ens demani que eliminem les seves dades, podrem conservar-les i mantenir-les, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per complir les nostres obligacions legals i per a la posada a disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

 1. . Exercici de drets i reclamacions davant l’AEPD

Com a conseqüència del tractament de les vostres dades personals per part de POLTANK, la legislació vigent us atorga una sèrie de drets. A continuació, us oferim una explicació resumida de cada dret, per facilitar-vos l’exercici:

 

 1. Dret d’accés: vostè tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem sobre vostè i les finalitats amb què els tractem.
 2. Dret de rectificació: Les vostres dades sempre seran seves, i com a tal, podeu sol·licitar-nos la rectificació d’aquestes en qualsevol moment si les que constessin als nostres registres fossin errònies.
 3. Dret de supressió: Podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels nostres fitxers. Tanmateix, i tal com indiquem a l’apartat de conservació de dades anterior, tingueu en compte que, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.
 4. Dret d’oposició: vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què tractem les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.
 5. Dret de limitació del tractament: vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament en els casos següents:
  1. Si considereu que les dades que mantenim sobre Vostè. no són correctes o exactes;
  2. Si, en cas que considereu que no estem tractant les vostres dades de forma legítima, però preferiu que en limitem el tractament a la seva eliminació;
  3. Si les dades que mantenim ja no ens són necessàries d’acord amb la finalitat per als qui les recaptem, però necessita que les conservem per interposar reclamacions legals;
  4. Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta sobre això per part nostra.
 6. Dret a la portabilitat de les vostres dades: Vostè tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que Vostè ens hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament. Si ens és possible, facilitarem directament les vostres dades a aquest altre responsable del tractament, però si no ho fos, us les facilitarem a Vostè en un format estàndard.

Sempre que tractem les vostres dades en base al consentiment, podreu revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingueu conseqüències per a Vostè més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar-vos determinats serveis.

L’exercici dels drets que ostenta podrà fer-ho efectiu adreçant-se a POLTANK mitjançant correu electrònic que haurà d’adreçar a l’adreça dataprivacy@fluidra.com, amb referència “Dades Personals”.

A més, si ho considerés necessari, podeu posar-vos en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dataprivacy@fluidra.com

Si tinguéssiu qualsevol dubte o reclamació sobre com tractem les vostres dades de caràcter personal, o qualsevol altra qüestió relacionada amb la matèria, podeu posar-vos en contacte amb el nostre DPO per correu electrònic a l’adreça dataprivacy@fluidra.com. En cas de no obtenir resposta en un període de temps raonable, podreu interposar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 1. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

Les vostres dades personals són molt importants per a nosaltres, i ens comprometem a tractar-les amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, POLTANK declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris.

 1. Xarxes socials

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i hi hem creat diferents perfils de POLTANK.

Tots els usuaris tenen l’oportunitat d’unir-se a les pàgines o grups que POLTANK tingui a diferents xarxes socials.

No obstant això, heu de tenir en compte que, llevat que us sol·licitem les vostres dades directament (per exemple, mitjançant accions de marketing, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les vostres dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa us recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com s’asseguri de configurar les seves preferències respecte al tractament de les dades.