Gran part de la població no té accés a aigua potable. El desenvolupament d’unitats mòbils fa possible l’aprovisionament d’aigua potable en zones remotes. En Poltank, adaptem els nostres filtres als requeriments necessaris per a plantes de tractament d’aigua en contenidors.