El sector de la mineria descarrega grans quantitats d’aigua d’elevada conductivitat a causa de les sals minerals que conté. Aquests abocaments han de tractats mitjançant filtres de sorra o de carbó actiu amb l’objectiu de reduir l’impacte mediambiental.

Els nostres filtres de polièster reforçat amb fibra de vidre són altament resistents a la corrosió i idonis per aquest mitjà tan agressiu.