El sector farmacèutic, alimentari, químic, tèxtil i la indústria en general, requereixen grans quantitats d’aigua. Tant si és usada per a la generació de vapor, refrigeració o consumida directament en el procés, ha de ser purificada i descalcificada.

Poltank tracta aquesta aigua mitjançant llits de sorra, multicapa o de carbó actiu segons sigui cada cas i necessitat.

PROJECTES RELACIONATS