Les centrals elèctriques de combustibles fòssils o termosolars, necessiten aigua neta per al seu funcionament. L’aigua utilitzada pot contenir nombroses impureses (calci, magnesi, sílice …) els quals poden causar problemes en les turbines o intercanviadors de calor. Per això, l’aigua ha de ser tractada a través d’intercanvi iònic o filtració mecànica.

És també de molt important l’adequat tractament mitjançant filtres de sorra de les aigües residuals emeses per a la posterior reutilització amb l’objectiu de contribuir a un consum sostenible de l’aigua.

PROJECTES RELACIONATS