Una de les tecnologies de dessalació més utilitzades és l’osmosi inversa. Previ al procés de la separació de l’aigua de les sals i minerals, l’aigua de mar o salobre requereix l’eliminació de les partícules de major grandària per a un correcte funcionament de les membranes d’osmosi inversa. Els nostres filtres de sorra faciliten la remoció d’aquests sòlids suspesos per evitar la saturació de les membranes.

A més, posterior a l’osmosi inversa, l’aigua ha de ser remineralitzada mitjançant llits de calcita que permeten augmentar l’alcalinitat i la duresa de l’aigua dessalada i reduir la seva corrosivitat per tal que sigui apta per al consum humà, ús domèstic, industrial o reg.