ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

MATERIALITY MATRIX

L’anàlisi de materialitat és una eina utilitzada en l’entorn corporatiu per identificar les prioritats de la nostra empresa. Aquest sintetitza un conjunt de temes seleccionats a través d’estudis de mercats i els objectius establerts per Poltank. L’esquema ens ajuda a visualitzar quins d’aquests temes tenen prioritat tant per nosaltres com pels nostres clients, i actuar en conseqüència.

SOSTENIBILITAT

QUÈ SIGNIFICA L’AIGUA PER TU?

L’aigua neta i el seu tractament, és el sisè Objectiu de Desenvolupament Sostenible. L’ONU exposa una sèrie de problemàtiques que realcen el valor d’aquest recurs natural i conviden a reflexionar:

• 3 de cada 10 persones no tenen d’accés a serveis d’aigua potable segurs.
• Més del 80% de les aigües residuals resultants d’activitats humanes s’aboquen sense un tractament previ.
• Aproximadament un 70% de totes les aigües extretes de rius, llacs i aqüífers va destinada al rec.

A Poltank dissenyem productes que promouen l’estalvi d’aigua, integrant sistemes col·lectors com les plaques de crepines.

Per més informació et convidem a explorar el nostre catàleg i l’ampli ventall d’aplicacions dels sistemes de filtratge. Estem a la teva disposició per oferir solucions i, entre tots, revertir les dades.

PRODUCTESAPLICACIONS


OFERIM SOLUCIONS INNOVADORES I SOSTENIBLES QUE TRANSFORMEN LA MANERA DE GAUDIR L’AIGUA.


Conscients de la importància de la protecció del medi ambient i de la utilització eficaç dels recursos, a Poltank hem optat per l’adhesió voluntària al sistema de gestió ISO 14001:2015 i al Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS).

ISO 14001CERTIFICAT EMAS

POLTANK ESTÀ EN RECERCA CONTÍNUA PER MINIMITZAR LES EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES.


CLIMATE ACTION

CONSUM D’ENERGIA NETA

El 100% de l’energia elèctrica consumida a totes les nostres instal·lacions prové de fonts netes (Energia Verda Classe A). I, des de Poltank, volem reforçar les relacions amb proveïdors que incrementen el flux d’energia verda d’acord amb el setè Objectiu de Desenvolupament Sostenible.

L’empresa Axpo produeix i subministra electricitat lliure de CO2, comptant amb energia hidroelèctrica, solar, eòlica i biomassa.

WASTE ACTION

GESTIÓ DE RESIDUS

La producció i consum responsable és el dotzè Objectiu de Desenvolupament Sostenible acordat per la ONU. Per assolir aquest objectiu és urgent reduir la petjada ecològica i la gestió eficient dels residus.

A part de tractar els residus segons la legislació vigent, des de Poltank prioritzem la valoració com a via de gestió. Actualment, el departament de I+D investiga com donar una nova vida als nostres residus.

COMUNITAT

L’EQUIP HUMÀ ÉS UN DELS GRANS VALORS DE LA NOSTRA COMPANYIA.

La comunitat Poltank no es redueix a les persones que tenim en plantilla,
també engloba a proveïdors, socis comercials, clients i veïns.


COMPROMÍS AMB L’ENTORN

Per nosaltres, la comunicació amb les parts locals interessades és vital a l’hora de planificar i prendre decisions relatives a projectes que tinguin un impacte en la localitat.

Com a veïns, a més de generar oportunitats de treball i promoure la comunicació amb el municipi, procurem crear comunitat
col·laborant amb projectes socials al territori.

Com a empresa adherida al registre EMAS, la selecció dels nostres proveïdors es fa segons criteris ambientals i de cicle de vida.
Treballant amb proveïdors de proximitat aconseguim reduir les emissions associades al transport i impulsar l’economia al territori.


PROJECTES SOCIALS

EN ELS QUE HEM PARTICIPAT...


POLTANK VALORA LA DIVERSITAT DE PERSPECTIVES, EXPERIÈNCIES I CULTURES DELS SEUS TREBALLADORS.

Treballem per la igualtat d’oportunitats independentment del gènere, edat o qualsevol altre aspecte.
Fomentant una cultura empresarial basada en la igualtat de tracte i oportunitats.

Promovem l’evolució laboral oferint formació contínua als nostres treballadors, augmentant l’ocupabilitat interna i externa per
impulsar la igualtat, la no discriminació i la inclusió.

Ens comprometem a complir els drets humans, les condicions laborals justes i les normes mundials de seguretat i salut laborals.


EL NOSTRE OBJECTIU

PREVENIR ACCIDENTS LABORALS

Com a empresa tenim la responsabilitat de reduir en la mesura del possible els perills i vetllar per la salut dels nostres treballadors. Per això, ens comprometem a reduir les tasses d’accidents a través de les millores de les instal·lacions, la formació, la creació de protocols i auditories internes per assegurar el compliment de la política de Salut i Seguretat.

Aquestes mesures no només tenen un impacte positiu en l’índex d’accidents, també han ajudat a millorar l’ergonomia a l’entorn laboral i a optimitzar el procés productiu. Per exemple, durant el 2019 i 2020 s’ha reduït el pes a manipular, els desplaçaments durant la jornada i les bolcades a producció.

ELS NOSTRES VALORS

COL·LABORACIÓ AMB EL CLIENT

L’experiència del client és essencial per nosaltres.
L’escolta activa ens permet captar millor les
necessitats de l’usuari i posicionar-nos en el mercat
de manera assertiva.

TREBALL EN EQUIP

El nostre equip valora la diversitat de perspectives
i la cooperació entre persones. Aquesta capacitat de
cooperar és la que ens permet assolir objectius.

HONESTEDAT I CONFIANÇA

Ens comprometem a ser honestos, transparents i accessibles durant tot el cicle de vendes i serveis oferits. A més de fer costat als nostres clients oferint garanties i suport posventa.

EXCEL·LÈNCIA I INNOVACIÓ

La inversió en la innovació és el motor de millora en la qualitat, el servei i la competitivitat de Poltank. Comptem amb l’excel·lència de 200 enginyers que treballen per minimitzar qualsevol impacte negatiu que els nostres productes puguin generar.

APRENDRE I ADAPTAR-SE

Tenim una actitud oberta, flexible i positiva a
l’hora d’abordar qualsevol projecte aquàtic. A més
d’un compromís amb la formació dels nostres
col·laboradors.

PASSIÓ PER L’ÈXIT

Evolucionem contínuament i ho fem de manera
compromesa, responsable i conseqüent per donar
el millor de nosaltres.