Tipus de vàlvula

Número de vàlvules

Número de filtres

Model del filtre

Diàmetre del filtre

Connexions del filtre

Velocitat de filtració