MEDIS FILTRANTS: Càlcul del volum

Per començar, selecciona un producte...  • Seleccioni un diàmetre
  • Selecciona el llit filtrant vertical màxim (DB Max) o l'alçada cilíndrica (SH)

  • Selecciona el sistema col·lectorEL TEU VOLUM ÉS:

V1 V2
aa
aa

Exemple:

V1: 5.75 m3 x 1400 kg/m3 = 8050 kg de arena
V2: 0.5 m3 x 1400 kg/m3 = 700 kg de grava

DENSITAT APARENT
DELS MEDIS FILTRANTS HABITUALS

TIPUS DE MEDI FILTRANT kg/m3 lb/ft3
Antracita 700 - 900 43 - 56
Arena (Silex 0,4-0,8 mm) 1400 - 1700 87 - 106
Grava 1-2 mm
Grava 3-5 mm
Vidrio filtrante 1250 - 1340 78 - 84

  • Seleccioni un diàmetre
  • Longitut del filtre

EL TEU VOLUM ÉS:

V1 V2
aa
aa

Exemple:

V1: 5.75 m3 x 1400 kg/m3 = 8050 kg d'arena
V2: 0.5 m3 x 1400 kg/m3 = 700 kg de grava

DENSITAT APARENT
DELS MEDIS FILTRANTS HABITUALS

TIPUS DE MEDI FILTRANT kg/m3 lb/ft3
Antracita 700 - 900 43 - 56
Arena (Silex 0,4-0,8 mm) 1400 - 1700 87 - 106
Grava 1-2 mm
Grava 3-5 mm
Vidrio filtrante 1250 - 1340 78 - 84