El tractament d’aigües en sistemes de cultiu aquàtic tant a nivell de producció animal com ornamental és fonamental tant en el procés de proveïment com en el de recirculació de l’aigua. La nostra gamma està enfocada a obtenir la millor qualitat possible de l’aigua, controlant paràmetres com:

Partícules
en suspensió

Substàncies
tòxiques

Oxigen
dissolt

Patògens i altres
microorganismes