Els processos de depuració requereixen de filtració mecànica com llits de sorra, antracita, sílex, resina d’intercanvi iònic o carbó actiu per retenir les partícules que causen la terbolesa. De vegades també es requereix una reducció de la duresa mitjançant intercanvi iònic o l’adsorció de contaminants mitjançant l’ús de carbó actiu.

Els nostres recipients a pressió s’adapten a qualsevol d’aquests mitjans.

PROJECTES RELACIONATS