L’aigua utilitzada per irrigar els cultius normalment prové de rius, llacs o aqüífers.

Aquesta aigua està contaminada amb impureses orgàniques com algues, sorra o fulles.

Els nostres filtres tracten l’aigua prevenint l’obstrucció dels sistemes d’irrigació.